Registrace


Požadavky na heslo

Heslo musí splňovat základní požadavky na složitost:

  • Alespoň 8 znaků
  • Alespoň jeden speciální znak
  • Alespoň jedno číslo

© 2024